హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

చెన్నై లో పద్మ ఆంటీ తో నా దెంగుడుచెన్నై లో పద్మ ఆంటీ తో నా దెంగుడు
బాస్ పెళ్ళాన్ని దెంగిన మేనేజర్
కాంతమ్మ ని కాంతమ్మ కూతురిని దెంగిన పక్కింటి సుధాకర్
కాదర్ నేను కలసి పూకుల వేట!
ఓ టీచర్ కధ
హేమ పూకు బాగోతం
పిన్ని కూతురి తో నా దెంగులాట
ముద్దుల కోడలు మురిపాల కూతురి రాసలీలలు
జమున పూకు పురాణం
పిన్ని తో, పక్కింటి పార్వతమ్మ తో నా దెంగులాట
తమ్ముడి దెబ్బ - గోల్కొండ అబ్బ
సముద్రంలో దెంగులాట
పెళ్ళాన్ని దెంగబోయి అక్కని దెంగిన తమ్ముడు
ఎవరితో దెంగించు కోవాలి నేను?
సౌమ్య తో నా వీర దెంగుడు
రాధ పూకా మజాకా!
నా మొగుడి ఫ్రెండ్ చేత దెంగించు కున్నాను
కుర్రోడా నా పూకు నీదేరా!
పిన్ని పూకా మజాకా!
ఇద్దరు ఇద్దరే (దెంగడం లో దెంగించు కోవడం లో)
బావ బావ పన్నీరు బావ మొడ్డ ని పట్టి దెంగారు!
మొగుడు పెళ్ళాం - ఇంటి ఓనర్ అతని పెళ్ళాం ని ముగ్గులోకి దింపారోచ్!
కాంతా రావు పెళ్ళాం రంకు నేర్చింది
రామం రెండో పెళ్ళాం లేచిపోయిందోచ్!
బావా నా పూకు నీదేరా!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...