హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

వాడు నన్ను దేంగితే ... నేను వాళ్ళ అమ్మనే దెంగాను.......

అప్పుడు నాకు 8 ... మాకు తెలిసిన వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే నాకు అన్నయ్య అవుతాడు... వాడి వయసు 20..... వాడు నన్ను ఎప్పుడు పిలిచి వాడి సుల్లి ని పట్టుకుని గిల్లననే వాడు... నేను నాకు తెలియక రుద్దుతూ వుండే వాడిని.....అయితే ఒక రోజు ఇలా చేస్తుంటే నాకు బాగానే ఉండేది... వాడు నా ముదీ దగ్గర సందులో నాది సుల్లిని పెట్టె వాడు... వాడి దగ్గర పాడుకుంటే నా నికెర్ లో చేయి పెట్టి నా సుల్లిని చేతితో లాగే వాడు... అయితే ఒక రోజు నేను చదువు కోసం ఇంకొక వురికి వెళ్ళాను తరవాత 10 సంవత్సరాలకు మల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను అప్పటికి నేను వాడిని మించి పోయాను...

చిన్న అప్పటినుండి నాకు వాళ్ళ అమ్మ అంటే చాల ఇష్టం.... చాలా అందం......
ఇప్పుడు ఆమెకు దాదాపు..... 47 .... కాని చాల అందం .... వాడికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు...నేను అప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వీడియో గేమ్ ఆడటానికి అని చెప్పి వెళ్ళాను...అయితే అప్పుడు తను స్నానం చేసి వుంది... తను ఇంకా లంగా జాకీటు మీద వుంది... చీర కట్టలేదు... 
నాకు సుల్లి లేచింది..తను రెడీ అయ్యాక నేను వాళ్ళ అమ్మని అదేలే తన పేరు హేమ....... హేమా ని చూస్తున్నాను... 
ఇంతలొ వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్లి విషయం వచ్చింది...నేను ఇదే సమయం అనుకోని..హేమ తో ఇలా అన్నాను...ఆంటీ అన్నయ్య కలు పెళ్లి మీద చాల కోరికలు... అని అన్నాను అప్పుడు ఆంటీ నన్ను... నీకు ఎలా తెలుసు అని అడిగింది నేను..... తనతో.....అది చెప్తే అర్ధం కాదు ఆంటీ నేను చేసి చూపిస్తాను ఏమి అనుకోవద్దు అని అన్నాను..... తను సరేలే ర ఏమి అనుకోను చెప్పు.. అని అంది...అయితే మీరు ఒక ఒక సారి ఈ గది లూకి రండి అని చెప్పి తనను బెడ్ రూం లో కి తీసుకు వేల్క్లను.... తను ఏంటి ర చెప్పు అని అనింది...నేను ఆంటీ అన్నయ్య నను అనిమిది వయాసప్పుడు ఇలా చేసే వాడు ఆంటీ అని చెప్పను....తరవాత ఏమి చేసేవాడు ..నన్ను ఇలా మంచం మీద పడుకోమనే వాడు ఆంటీ..... అని చెప్పి తనను మంచం మీద బోర్లా పాడుకో పెట్టాను..
ఆ తరవాత అని అడిగింది...
ఆ తరవాత తను నా నికెర్ నీ ఇలా ముడ్డి దాక ఎత్తే వాడు ఆంటీ అని అన్నాను...
అరేయ్ ఏంటి ర ఈ పని తప్పు రా అని అనింది...నేను అది కాదు ఆంటీ మీ అబ్బాయి ఏమి చేసే వాడో చెప్పాలి కదా అని అన్నాను..సరేలే తొందర గా చెప్పు అని అనింది..నేను ఆ తరవాత అన్నయ ఇలా తన జిప్ లూ నుంచి సుల్లిని తీసి నా మిద్ది దగ్గర సందులో పెట్టె వాడు ఆంటీ అని చెప్పి నా సుల్లిని తన ముడ్డి సందులో దోపాను ఆ తరవాత నేను తన చేతిని నా సుల్ల్లి దగ్గర పెట్టి తన బాయలను వోత్తుతూ ఇలా చేస్తా దు ఆంటీ అని అన్నాను...తను ఇంకా ఆపుకోలేక ఇంకా వాడు ఏమి చేస్తే నాకు ఎందుకు లీ కాని నా వాళ్ళ కాదు ఇంకా తట్టుకోవటం అని చెప్పి తను నా సుల్లి ని నోట్లో కి తీసుకుని చీకుతూ.... తన బట్టలను మొతం విప్పి .... నా బట్టలను మొత్తం విప్పి..అరేయ్ ఏమి తెలివిరా నీది... నన్ను ఎలా మాయ చేసావ్ రా కొడకా అని అని.........తన ఎత్తులను నా నోటి తో చీకిన్చుకుంటూ,,,,, 
తన పూకు లో నా సుల్లిని పెడుతూ వుండేది........ఆ తరవాత నేను సెలవలకు వున వారం రోజులు వాళ్ళ అమ్మతో ఇలా దేంగే వాడిని....
>>>సదా మీ సేవలో....... 
మీ...నాని లోకల్<<<.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...