హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

నేను అత్త పూకు చూసాను


అప్పుడు నాకు 13 ఏళ్ళు.

మా ఇల్లు రెండు పోర్షన్స్ లా ఉండేది. రెండవ పోర్షన్ చివరి గదిలో నా అత్త బట్టలు మార్చుకుంటోంది. గదికి ఒక వైపు గడియ పెట్టకుండా తలుపులు దగ్గరగా వేసి ఉన్నాయి. నేను మొదటి పోర్షన్ లోనుంచి పెరటి దాకా వెళ్ళాను. పెరట్లోనుండి రెండవ పోర్షన్ గుండా ఇంటిలోపలికి వస్తున్నాను. పెరటి వైపు తలుపులు తీసి ఉన్నాయి అత్త బట్టలు మార్చుకుంటున్న గది. నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళేసరికి అత్త ఒంటి మీద నూలుపోగు కూడాలేదు. తొడల మధ్య రింగులు రింగులుగా ఆతులు. అదే నేను మొదట చూసిన పూకు.

అలాగే ఒక రాత్రి అత్తని మామ దెంగుతుంటే చూసేను. అప్పుడువేసవి కాలం, డాబా మీద పడుకున్నాము నేను, అత్త,మామ. మామ అత్త పూకులో మొడ్డ పెడుతూంటే అత్త అంది - నేను మెలకువగా ఉన్నానని. కాని మామ వినలేదు - పడుకున్నాడు నీ అల్లుడు అంటూ, అత్తని సైడు పోస్ లో దెంగాడు. అత్త మొహం నాకు కనబడుతోంది.మామ అత్త కాలు పైకి ఎత్తి చాలా కసిగా దెంగాడు. అదే నేను చూసిన దెంగులాట. ఇంకా నిన్నా , మొన్నా జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు, ఈ రెండు సంఘటనలూ.

అప్పటినుండీ (నా 14 వ ఏటనుండీ) , నేను అత్త పూకు ఊహించుకుంటూ మొడ్డని పరుపుకి నొక్కి పెట్టి కార్చుకునే వాడిని.

పెళ్ళీ అయ్యాకా కూడా నా పెళ్ళాన్ని దెంగుతూ "నీ అమ్మలా దెంగించుకో , నా అత్త లా ఎదురొత్తులివ్వు అంటూ నా భార్య కాళ్ళు నా నడుం చుట్టూ వేసుకుని, తన చేతులు నా నడుం పైన వేసుకుని, తనని నా వీపు రాయమంటూ అత్త ...అత్త అంటూ దెంగడం నాకు అలవాటు.

మీరు ఎవరిని ఊహించుకుంటారు - హస్త ప్రయోగం లేదా పెళ్ళాన్ని దెంగేటప్పుడు.
మీరు చూసిన మొదటి పూకు ఎవరిది?
లైవ్ షో లో ఎవరి దెంగులాట చూసేరు?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...