హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

అమ్మను దెంగిన కొడుకులు-1

మా నాన్న గారు పోయి సంవత్సరం అయింది. సంవత్సరీకాలు అయ్యాయి. అన్నయ్య అమ్మ దగ్గరే ఉండే వాడు. నాకు ఆ సంవత్సరం ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్. ఆ రోజుతో పరీక్షలు అయిపోయాయి. నేను కూడా అమ్మ దగ్గరకు బయలు దేరాను. నన్నుకూడా గానే అమ్మ ఆనందంతో పొంగి పోయింది. రాత్రంతా ప్రయాణం. అందుకని నేను పెందరాడే భోజనం చేసి నిద్ర పోయాను. కానినిద్ర పట్టా లేదు. రాత్రి పదకొండు అయింది. దాహం వేసింది. వాటర్ కోసం కిచెన్ లోకి వెళ్లాను. మధ్యలో అన్నయ్య రూం ఉంది. అన్నయ్య రూం లో నుండి మూలుగులు వినపడుతున్నాయి. నా నిద్ర ఎగిరిపోయింది. ఏమిటా అనుకోని కిటికీ లోనుండి అన్నయ్య రూం లోకి తొంగి చూచాను. ఎవరో ఫిమేల్ వాయిస్ హస్కీ గా వినపడుతూ ఉంది. ఎవరాఅని కళ్ళు విప్పార్చి చూచాను. ఆ సన్నటి లైట్ లో కనపడింది. ఆమె ఎవరో కాదు మా అమ్మ. నేను నమ్మ లేక పోయాను. అమ్మ అన్నయ్య సెక్స్ చేసుకుంటున్నారా.లేక పొతే అమ్మ ఎందుకు మూలుగుతుంది. ఆ మూలుగులు సెక్స్ చేసుకొనే టప్పుడే మూలుగుతారు. ఎందుకంటే నేను బెంగుళూరు లో అద్దెకు ఉన్న ఇంటి ఒనర్ను దెంగాను. ఆమె మా అమ్మ కన్నా వయసులో పెద్దది. ఆమె కూడా వాటంగా మొడ్డ దెబ్బ పడుతున్నప్పుడు ఇలాగే మూలిగేది. నేను ఆమెను దేన్గుతున్నప్పుడు మా అమ్మను దెంగుతున్నట్టు ఫీల్ అవుతూ దేంగే వాడిని. కాని ఇప్పుడు అన్నయ్య ఆ చాన్స్ కొట్టేసాడు. అమ్మను దెంగు తున్నాడు . అన్నయ్యనో చూస్తే నాకు జెలసీ గా ఉంది. అందమైన అమ్మను దెంగడం అంటే సామాన్యం కాదు కదా. ఆ సీన్ చూసి నాకు మొడ్డ లేచింది. ఇంకా లోపలకు చూసాను. లోపల లైట్ డిం గా ఉంది. అమ్మ మూలుగులు అన్నయ్య మూలుగులూ పెద్దగా వినపడుతున్నాయి. బెడ్ కూడా ఊగుతూ ఉంది. నా చెయ్యి నా మొడ్డమీద బిగుసుకుంది. అయినా నా మనసు ఎందుకో అన్నయ్య అమ్మను దెంగు తున్నాడు అని నమ్మ లేక పోతున్నాను. ఎందుకో నాకు కోపం కూడా వచ్చింది. ఏది వచ్చినా చేసేది లేదు కాబట్టి అలాగే చూస్తున్నాను. ఇంతలో అమ్మ సిటి గాజుల శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి. చుప్ చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దుల చప్పుళ్ళు గుస గుసలు సన్నగా నవ్వులు వినపడుతున్నాయి. ఆ ముద్దులు చప్పుళ్ళు విని నా చెయ్యి నా మొడ్డమీద కసా కసా ఆడుతూ ఉంది. అమ్మ అన్నయ్య దెంగిన్చు కుంటున్నారా ఏమో నిజమేమో అనుకున్నాను. పోనీ అమ్మను దేంగే వాడు అన్నయ్య కాకుందే ఇంకెవరు. వేరే వాడు ఎవడన్నా అమ్మను దెంగు తున్నాడా . ఎందుకంటే నాన్న పోయి సంవత్సరం పైనే అయింది. ఎన్నాళ్ళు పూకు ఎండా పెట్టుకుంటుంది. ఎవడితోనో దెంగించు కుంటూ ఉంటుంది అనుకున్నాను.
ఎందుకంటే నాన్న పోయి సంవత్సరం పైగా అయింది. ఇంట్లో అన్నయ్య తప్ప వేరే ఎవరూ లేరు. ఇంతలో అమ్మ పెద్దగా మూలిగింది. హా హా అంటూ మూలిగింది. అన్నయ్య కూడా ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అంటూ మూలుగుతున్నాడు. తరువాత మాటలు వినపడలేదు. నేను తట్టుకోలేక పోయాను. కసా కసా నా మొడ్డను కొట్టు కున్నాను. నా కు మొడ్డ లో నుండి రసం కారింది. నీరసం వచ్చింది. నా రూం వంక వెళ్లాను. బెడ్ మీద పడుకున్నానే కానీ నిద్ర పట్టా లేదు. అమ్మ అన్నయ్య దెంగులాట గురించే ఆలోచిస్తున్నాను. మర్నాడు పొద్దునే అమ్మ నన్నునిద్ర లేపింది." ఒరేయి మదనా నిద్ర లేవరా. ఇంతా మొద్దు నిద్ర. లే నాన్నా" అని గోముగా నిద్ర లేపింది అమ్మ. అమ్మ మొహం లోకి చూచాను. అసలు ఏమీ జరగనట్టే ఉంది అమ్మ. "ఏమ్మా తమ్ముడు ఇంకా నిద్ర లేవ లేదా" అంటూ వచ్చాడు అన్నయ్య. "అవునురా పెద్దాడా నిన్న అంటా ప్రయాణం కదా. అందుకని అలసి పోయినట్టున్నాడు" అంది అమ్మ నా వీపు నిమురుతూ నేను అప్పుడే నిద్ర లేసినట్టు లేచాను. ఆ రోజంతా అమ్మ అన్నయ్య అస్సలు వాళ్ళ మధ్య ఏమీ జరగనట్టే ఉన్నారు. అమ్మ కొడుకుల్లాగా ఉన్నారు. వీల్లేనా నిన్న రాత్రి తమకంగా ఒకరిని ఒకరు దెంగు కున్నది అని అనుమానం కలిగింది నాకు. వాళ్ళ దేన్గించు కొడం ఏమో కాని నాకు మాత్రం ఒకటే ఆలోకానలు. ఇంతకూ అమ్మే ముందు అన్నయ్యతో దేన్గించు కొని ఉంటుందా. లేక అన్నయ్యే అమ్మను లైన్ వేసి ఉంటాడా. అమ్మ అన్నయ్య మొడ్డ పట్టుకొని ఉంటుందా. లేక అన్నయ్య అమ్మ పూకు నాకి ఉంటాడా. ఇవే ఆలోచనలు. నాకు మాత్రం అన్నయ్యే అమ్మకు లైన్ వేసి ఉంటాడు అని పించింది. ఆ రోజు రాత్రికి వాళ్ళ దెంగులాట క్లియర్ గా చూద్దామని అనుకున్నాను. మర్నాటి నుండి అమ్మ ను నిశితంగా చూస్తున్నాను.అమ్మలో చాలా మార్పు వచ్చింది. అన్నయ్య తో ఎక్కువ గా చనువుగా ఉంటూ ఉంది. నా ముందు మామూలు గా ఉన్నా నేను అక్కడ లేనుంన అప్పుడు ఇద్దరూ ఒకరినిఒకరు వాటేసు కున్నట్టు ఉంటారు. నాకు కళ్ళు మూసినా తెరిచినా అమ్మ అన్నయ్య దేన్గులాట కార్యక్రమం కనపడుతూ ఉంది. అసలు అన్నయ్య అమ్మను ఎలా ఒప్పించాడు. మొట్ట మొదటి సారి ఎలా దెంగాడు. లేక అమ్మే అన్నయ్యతో dengincu కుందా. కాని అది తలచుకొంటే మాత్రం నాకు మొడ్డ విపరీతంగా లేస్తూ ఉంది. వట్ట కాయలలో నొప్పి వస్తోంది. ఈ రోజు రాత్రికి వాళ్ళ దెంగులాట పూర్తిగా చూడాలని అనుకున్నాను. రాతి పది అయింది. "అమ్మా అమ్మా నాకు నిద్ర వస్తోంది అమ్మా నేను పడుకుంటాను" అని పెద్దగా ఇద్దరికీ వినపడేట్టు చెప్పాను. నేను వెళ్లి పడుకున్నాను. దుప్పటి ముసుగు తన్నాను. కాని కొంచెం గా దుప్పటి పైకి ఎత్తి చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఏమి చేసుకుంటున్నారో అని. ఇంతలో లైట్స్ అన్నీ ఆరిపోయాయి. నేను చటుక్కున లేచాను. ఒక పిల్లో పెట్టి దాని మీద దుప్పటి కప్పాను. గబా గబా వెళ్లి అమ్మ బెడ్ రూం లోకి చూచాను. అక్కడ అమ్మ అన్నయ్య ఉన్నారు. కిటికీ పక్కన సెటిల్ అయ్యాను. కిటికీ లో నుండి చూస్తున్నాను.అప్పటికే వాళ్ళు బాగా హార్నీ గా ఉన్నారు. అమ్మ కట్టుకున్న చీర పమిట కొంగు నెల మీద జీరాడుతూ ఉంది. అమ్మ బెడ్ దగ్గర నిలబడి ఉంది. అన్నయ్య అమ్మను వాటేసుకొని ఉన్నాడు. అమ్మ కూడా అన్నయ్య వీపు నిమురుతూ ఉంది. ఇద్దరూ ఒకరి పెదాలు ఒకరు చీక్కుంటూ ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. అన్నయ్య చేతులు అమ్మ సల్ల మీద ఉన్నాయి. అన్నయ్య అమ్మ సళ్ళు కసా కసా పిసుకుతున్నాడు. అమ్మ కూడా తమకంతో అన్నయ తల మీద చెయ్యి పెట్టి వాడిని తన కేసి అదుముకుంటూ ఉంది. అన్నయ్య అమ్మ వేసుకున్న బ్రా హుక్కులు తీసాడు. బ్రా ఊడి పోయింది. అమ్మ సళ్ళు అన్న చేతిలో నలుగుతున్నాయి. నేను మొట్ట మొదటి సారిగా అమ్మ సళ్ళు చూస్తున్నాను అన్నయ్య వేసుకున్న షార్ట్ లో నుండి అన్నయ్య మొడ్డ ఎత్తుగా కనపడుతూ ఉంది. అన్నయ్య కొంచెం గా కిందికి ఒంగి అమ్మ సళ్ళు చీకుతున్నాడు. అమ్మ తట్టు కోలేక పక్కనే ఉన్న బెడ్ మీద కూర్చుంది. అన్నయ్య వంక చూసి నవ్వుతూ ఉంది. అన్నయ్య అమ్మ సళ్ళు ఎత్తి పెట్టి అమ్మకు చూపిస్తున్నాడు. "అమ్మా అమ్మా నీ సళ్ళు బాగా బలిసాయంమా" అంటున్నాడు. "ఛీ ఫో వెధవా. మీ నాన్న పోయినప్పటి నుండి నువ్వే గా వాటిని రోజూ పిసుకుతున్నావు." అంది అమ్మ అన్నయ్య బుగ్గ ముద్దు పెట్టుకుంటూ. అన్నయ్య అమ్మ సళ్ళు పిసుకుతుంటే సరప్ సర్ప్ప్ మంటూ సౌండ్ వస్తోంది. హా హా అమ్మా ఇస్స్ హా అంటూ అమ్మ మూలుగుతూ ఉంది. అమ్మ తన చేతిని కిందికి పోనిచ్సింది. అన్నయ్య మొడ్డ మీద తన చేతిని వేసి అన్నయ్య మొడ్డ నిమురుతూ ఉంది అమ్మ. ఇంకా నేను తట్టు కోలేక పోయాను. నా మోద్దను బయటకు లాగాను. అప్పటికే నా మొడ్డ బాగా లేచింది. నా మొడ్డను రెండు చేతులతో పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు కొట్టు కుంటున్నాను. అన్నయ్య పైకి లేచాడు. తను వేసుకున్న బట్ట లన్నీ విప్పాడు. అమ్మ అన్నయ్య వేసుకున్న అండర్ వేర్ ను కిందికి జార్చింది. "ఒరేయి రాజా. ఇదేందిరా నీ మొడ్డ రోజు రోజు కూ ఇలా పెరిగి పొతూ ఉంది బుజ్జి ముండ. న ముద్దుల మొడ్డ నా వారాల మొడ్డ. నా కొడుకు మొడ్డ ఎంత ముద్దుగా ఉందొ నా దిష్టే తగేలేట్టు ఉంది రా రాజా" అమ్మ అన్నయ్య మొడ్డను ప్రేమగా నిమురుతూ. అమ్మ అంట చిలిపిగా మాట్లాడుతుందని నేను అనుకోలేదు. అమ్మ మాటలకు నాకు ఒళ్ళంతా తిమ్మిరి తిమ్మ్రిగా ఉంది. అన్నయ్య కనపడటం లేదు. అమ్మ అన్నయ్య మొడ్డను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంది. అందుకని అమ్మ తల అడ్డంగా ఉండటంతో అన్నయ్య మొడ్డ నాకు కనపడటం లేదు. నా మొడ్డ కన్నా అన్నయ్య మొడ్డ పెద్దదా ఏమో చూడాలి అనుకున్నాను. అమ్మ అన్నయ్య మొడ్డను తన రెండు చేతులతో పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ ఉంది. "అమ్మా అమ్మ నా మొడ్డ నీదేనమ్మ నా ముద్దుల అమ్మ. మా అమ్మ మంచిది. అంటూ అమ్మను ముద్దులాడుతున్నాడు అన్నయ్య. "అవున్నా కన్నా" అంది అమ్మ నవ్వుతూ. "అవునే లతా. నా ముద్దుల లతా" అన్నాడు అన్నయ్య. అమ్మ పేరు స్వర్ణ లత. అన్నయ్య అమ్మను పేరు పెట్టి పిలుస్తుంటే నాకు మొడ్డ ఇంకా బిగుసుకుంది. "అమ్మో వ్యవ హారం ముదిరిందే" అనుకున్నాను. "అవునురా రాజా నువ్వు నా కళ్ళకు ఏంటో సెక్సీ గా కనపడుతున్నావురా రాజా. అసలు పగలే నీతో దెంగించు కోవాలని పిచ్చి పిచ్చగా ఉంటుందిరా" అంది అమ్మ అన్నయ్య మొడ్డ నిమురుతూ. "అవునే అమ్మా నువ్వు పిర్రలు ఊపుకుంటూ నడుస్తుంటే నిన్ను అక్కడే ఒంగో బెట్టి నీ చీర లంగా పైకి ఎత్తి నీపిర్రలు నిమురుతూ నీ పిర్రల మధ్య నా మొడ్డ పెట్టి కసా కసా దేన్గాలని ఉంటుందే అమ్మా" అన్నాడు అన్నయ్య. "ఉమ్మం నాకు తెలుసురా రాజా. కాని ఆ పని మాత్రం చెయ్యకు. తమ్ముడు ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాడికి తెలిసిందంటే బాగోదు" అంది అమ్మ. ఇప్పుడు అన్నయ్య మొడ్డ క్లియర్గా కనపడుతూ ఉంది. అన్నయ్య తన నిగిడిన మొడ్డను అమ్మ మొహం మీద ఆడిస్తున్నాడు. అమ్మ కూడా అన్నయ్య మొడ్డను తన మొహానికి బుగ్గలకు రుద్దు కుంటూ ఉంది. అన్నయ్య మొడ్డను చూచి వామ్మో అనుకున్నాను. అన్నయ్య మొడ్డ నా లవడా కన్నా పెద్దది. పెద్ద సైజు గూటం లాగా ఉంది. అందుకే అమ్మ వాడి మొడ్డ అంటే పడి చస్తూ ఉంది అనుకున్నాను. అన్నయ్య మొడ్డ మీద దట్టం గా ఆతులు ఉన్నాయి. అన్నయ్య తన మొడ్డను అమ్మ మొహం మీద గుండ్రంగా తిప్పుతున్నాడు. అమ్మ పెదాలకు తన మొడ్డను ఆనించి రుద్దుతున్నాడు. అమ్మ కూడా అన్నయ్య మొడ్డను తన పెదాలతో రుద్దుతూ ఉంది. ముద్దులు పెడుతూ ఉంది. అమ్మ అన్నయ్య మొడ్డను పట్టుకొని మొడ్డ పొడుగునా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంది. అమ్మను అన్నయ్యనుకోస్తుంటే నాకు ఒళ్ళంతా జలదరిస్తూ ఉంది. మొడ్డ బిగుసుకుంటూ ఉంది. "ఒసేయి లతా నా ముద్దుల లతా చీకవే నా మొడ్డను నోట్లో పెట్టుకొని చీకవే" అంటున్నాడు అన్నయ్య. "వామ్మో వీడేంది అమ్మను ఒక లంజ లాగా పిలుస్తున్నాడు" అనుకున్నాను. "ఉమ్మ్ హా అంటూ అమ్మ కూడా అన్నయ్య మొడ్డను నోటి నిండా కుక్కుకుంది. జుప్ జుప్ జుప్ మంటూ చీకుతూ ఉంది.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...