హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& X-సందేహాలు-సమాధానాలు &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

రెండు సంవత్సరాల దాకా మా ఆయన రాడు

ఆకాశం లో దట్టని మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. ఏక్షణాన్నైనా వాన పడేటట్టుగా వుంది వాతావరణం. ఆఫీస్ నుంచి మోటర్ సైకిలి మీద ఇంటికి వెళుతున్నాను నేను. సడన్ గా బస్ స్టాప్ లో నుంచున్న ఒక అమ్మాయి నా వైపు సైగ చేసింది మోటర్ సైకిల్ ఆపమని. నేను నా వేగం తగ్గించి ఆమెకు కొంత దూరంలో ఆపాను. "కొంచెం మా యింటిదాకా దింపుతారా?.ఆటో గానీ బస్సు గానీ వచ్చే సూచనలు కనపడటం లేదు. వాన మొత్తేటట్టు వుంది" అని బేలగా నా కళ్ళలోకి చూసింది. ఆమెను నా వెనుక కూర్చోబెట్టుకొని బండి పోనిచ్చాను.

ఎదుట రోడ్దు అంతా గతుకులమయంగా వుంది. చీకటిగా వుండడం తోటి త్రోవ సరిగ్గా కనపడటం లేదు. ఎంత జాగ్రత్తగా నడిపినా నా బండి ఒక చిన్న గతుకులో పడింది. నా నడుము మీద వేసిన ఆమె చేయి ఆ కుదుపు కి నా అంగం మీదకు జారింది. నా లో కరెంటు షాకు లాగా కలిగింది. మరుక్షణమే ఆమె తన చేతిని వెనుకకు లాక్కుంది. కానీ అప్పటికే నా ఫ్యూజ్ అవుట్ అయిపోయింది! నా జూనియర్ గాడు నిక్కబొడుచుకున్నాడు. అసలే నా పెళ్ళాం వారం రోజుల క్రింద ఊరెళ్ళింది. నేను సెక్స్ ఆకలితో అలమటిస్తున్నాను అప్పటినుండి.

ఆమె నా వెనుక కొంచెం సర్దుకొని కూర్చుంది. చల్లని గాలి వీస్తుంటే నాకు బాగా దగ్గరగా జరిగింది. ఆమె సళ్ళు నా వీపు మీద నాట్యం చేస్తున్నాయి. నాకు బాగా ఉత్తేజం కలుగుతోంది. నా అంగం నా పాంటు లోంచి బయటకి దూకేస్తోంది. ఇమడటం లేదు. నేను మెల్ల్గగా ఆమెను మాటల లోకి దించాను. ఆమె ఒక కాల్ సెంటెర్ లో పనిచేస్తోందనీ, ఆమె భర్త విదేశాల లో ఉన్నాడని చెప్పింది. నేను కూడా నా గురించి చెప్పి నా భార్య ఊరెళ్ళిన సంగతి కూడా చెప్పేసాను. మాటల లోనే ఆమె ఇంటి దాకా వచ్చేసాము. మా కాలనీలోనే రెండు వీధుల అవతల ఆమె యిల్లు. ఆమె మోటర్ సైకిల్ దిగి వాళ్ళ ఇంటి లోకి ఆహ్వానించింది. ఒక్కతే ఉంటోంది ఆమె. కాఫీ చేసి పట్టుకొచ్చింది. నిశ్సబ్దంగా తాగేసి వెళతాను అని లేచి నుంచున్నాను.


"మీరు కూడా ఒక్కరేగా ఉంటున్నది. భోజనం చేసి వెళ్ళండి" అని మొహమాట పెట్టింది నన్ను. నేను ఎంత వద్దన్నా నన్ను బలవంతంగా కూర్చోబెట్టేసింది. ఈ వాతావరణం లో ఏ హొటల్ కి పోతారు, నా తోనే ఇక్కడ తినేయండని మారాము చేసింది. ఒక గంట లో ఇంటి కెళ్ళి కొంత ఫ్రెష్ అయి వస్తానని చెప్పి బండి ఎక్కాను. ఇంటికి వెళ్ళి శుభ్రంగా స్నానం చేసి తెల్లని లాల్చీ పైజామా వేసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. నన్ను నవ్వుతూ ఆహ్వానించింది. ఆమె కూడా ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసినట్టుంది. చక్కటి నైటీ లో ఉంది. పల్చగా వున్న ఆమె డ్రెస్ లోంచి ఆమె అంగాలు బాగా కనపడుతున్నాయి. లోపల ఏమీ వేసుకోలేదు లాగుంది. ఆమె శరీరం చూసి నా మోడ్డ లేవడం మొదలెట్టింది. నా పరిస్థితి గమనించింది ఆ గుమ్మ.

ఒక పావుగంట మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాము. ఆమె వంట తయారు, భోజనానికి లేవండి ఆని ఆర్డర్ వేసింది. మౌనంగా భోజనం కానిచ్చాము. చేతులు కడుగుకొని వచ్చి సోఫాలో కూర్చుని తీరిగ్గా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాము. ఆమె కుటుంబం సంగతులు చెప్పుకొచ్చింది. ఆమె అత్త మామలు చాలా పేచీకోరులని చెప్పింది. అందుకనే మోగుడి కి చెప్పి ఒక్కతే ఉంటున్నాని చెప్పింది. మాట్లాడుతూనే ఆమె ముభావంగా మారిపోయింది. ఏమైందని అడిగాను. "రెండు సంవత్సరాల దాకా మా ఆయన రాడు. నేను ఒక్కత్తినే ఉండాలి అప్పటిదాకా. ఎలా మానేజ్ చెయ్యగలనా అని భయంగా వుంది" అని నిట్టుర్చింది.

ఆమె మాటల లో భావం అర్థం అయింది కానీ ఏమీ తెలియనట్టు నటించాను. "నీకు మంచి ఉద్యోగం వుంది, సంపాదన వుంది. మీ ఆయన కూడా డబ్బు పంపిస్తాడు. నీకు లోటేమిటి" అని సమాధానపరచాను ఆమెని. ఆమె హఠాత్తుగా అక్కడినుండి వంటయింటి లోకి వెళ్ళింది. ఒక గ్లాసు వెచ్చని పాలు తీసుకొచ్చింది నా కోసం. ఆమె చేతి నుండి తీసుకున్నాను నేను ఆ గ్లాసు ని. ఆమె నా పక్కనే కూర్చుంది. చాలా దగ్గరగా.

ఆమె ఊపిరి వెచ్చగా తగుల్తోంది నా మెడ మీద. ఆమె ఎత్తులు ఉబ్బి కనిపిస్తున్నాయి నైటీ లోంచి. ఆమె బలమైన తొడలు చూస్తుంటే నా అరచేతుల లో దురదలు మొదలైనాయి. ఆమె తొడల మధ్య భాగం చూడాలని ఆమె పప్ప నీట్ గా వుందా లేక ఒత్తైన ఆతుల తో ఉందా అని అన్వేషించాలని ఉబలాట పడుతోంది నా మనసు. ఆమె సళ్ళు నా కళ్ళలో గుచ్చుకునే లాగా వున్నాయి. అంత దగ్గరగా కూర్చుంది ఆమె నాకు. ఆమె బలమైన, విశాలమైన పిరుదులు, కటి భాగం చూస్తుంటే నా నోట్లో నీళ్ళు ఊరసాగాయి. దొరికిన అవకాశం వదలదలుచుకోలేదు. అందునా, ఆమె కూడా మంచి కాక మీద ఉంది. వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉంది. మంచం మీద పడేసి కసితీరా దెంగుదానిపిస్తోంది నాకు. ఆమె ఊహలు కూడా అదే ధోరణి లో సాగుతున్నాయిని నాకు తెలుస్తోంది.
              ఇంకా వుంది>>>>.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...